www.pawpeds.com www.pawpeds.com www.pawpeds.com

História plemena - začiatky

Ragdoll je skutočne mačka ako z rozprávky. Polodlhá srsť s bohatým golierom, kontrast tmavšej farby odznakov v porovnaní k ostatnému telesnému povrchu a predovšetkým modrá farba oka – čím hlbší odtieň, tým lepšie! No nádherné oči sú iba jednou z krás amerických "handrových bábik". Ďalšou je ich veľkosť! Ragdollovia sú omnoho väčší než väčšina ostatných plemien, na výstavách ich väčšinou "prerastú" iba mainské mačky. Kocúri dorastajú do hmotnosti 7 až 10 kg a mačky od 4,5 do 6 kg. Samozrejme existujú aj väčšie výnimky.

Počiatky plemena ragdoll sú zahalené závojom tajomstva. Na základe rozhovorov s Dennym Daytonom a preštudovania mnohých listov, ktoré adresovala Ann Baker Blanche Herman sa zdá, že sa Ann Baker sa začala zaoberať myšlienkou vytvorenia tohto plemena už okolo roku 1963. Ann Baker si požičala kocúra od svojej susedky p. Pennels, ktorý mal odznaky rovnaké ako posvätná birma a skrížila tohto kocúra so svojou tureckou angorou Josephine. Tak sa narodil Daddy Warbucks. Ann taktiež získala tmavo antracitovú mačku - dcéru Jozefíny - Buckwheat. Následne Ann Baker skrížila Daddy Warbucksa s Josephine (teda syna s matkou) a narodila sa Fugianna. V podstate žiadna z týchto mačiek nebola ragdollom, ale napriek tomu sa stali zakladateľmi plemena. Z týchto troch mačiek - Josephine, Fugianny a Daddy Warbucksa pochádzajú všetky ostatné ragdolly.

Chovateľská stanica Ann Baker, kde sa všetko v roku 1963 začalo. Bolo to miesto narodenia Fugianny a Daddyho Warbucksa. Na tomto obrázku sa môže nachádzať Josephine. Ann Baker to poznamenala na zadnú stranu fotografie, ale neskôr si sama touto informáciou už nebola istá. Napriek tomu väčšina ľudí verí, že je to obrázok legendárnej Josephine.
Daddy Warbucks - mužský zakladateľ plemena ragdoll. Na tvári mal biely fliačik a rovnako aj biely koniec chvosta. Biely fliačik je možné nájsť aj dnes u mnohých ragdollov. Buckwheat bola ženskou zakladateľkou plemena ragdoll - tzv. tmavej línie. Na obrázku je so svojimi potomkami Tiki a Kyoto.
Ann Baker - zakladateľka plemena ragdoll drží na rukách Fugiannu - seal bicolora. Fugianna bola zakladateľkou tzv. svetlej línie ragdollov.

Hovorí sa taktiež, že Josephine počas ťarchavosti spadla pod auto a nehodu zázračne prežila. Podľa Ann Baker premenila táto traumatická udalosť Josephine v extrémne povoľnú mačku. Keď ste ju zdvihli zo zeme, uvoľnila sa ako handrová bábika (rag-doll) a nechala so sebou robiť čokoľvek, bez toho aby sa bránila. Všetky mačiatka, ktoré sa jej potom narodili, získali podľa nej túto jej "novú povahu" a práve na to kládla Ann Baker dôraz pri zakladaní nového plemena. Samozrejme vonkajšie vplyvy, ako je autonehoda, nemôžu ovplyvniť genetické vlastnosti potomkov, ale v tomto prípade pri výbere potomkov do ďalšieho chovu boli vyberané jedince s touto vlastnosťou, ktorá sa tak zachovala a je v dnešnej dobe pre toto plemeno charakteristická.

Počas nasledujúcich rokov sa potomkovia týchto troch mačiek - Josephine, Fugianny a Daddy Warbucksa stali známi pre ich dobrý temperament, veľkosť tela, neplstňatejúcu srsť a nápadný vzhľad. V tomto okamihu Josephine mizne zo scény a už nikdy viac o nej nebudeme počuť. Sú tu teraz len jej tri deti, ktoré budú ďalej hrať hlavnú úlohu pri vytvorení plemena ragdoll.
V tomto istom čase sa Ann rozhodla rozdeliť jej dve dievčatá na svetlú a tmavú líniu. Fugianna sa stala zakladateľkou svetlej línie a Buckwheat, ktorá bola veľmi tmavá a silno osrstená sa stala zakladateľkou tmavej línie.
Ann Baker skrížila Daddyho Warbucksa s Buckwheat a dostala prvý vrh ragdollov. Pomenovala prvé dve plnofarebné mačiatka Gueber a Mitt a dve s odznakmi boli seal mitted kocúr Kyoto a seal colorpoint mačka Tiki. Tieto mačiatka sa narodili v lete v roku 1965. Kyoto a Tiki boli prvé mačiatka, ktoré Ann Baker registrovala ako Ragdollov. Od okamihu registrácie, v rokoch 1966 - 1967 bolo nemožné aby nejaké mačiatko bolo označené alebo predané ako ragdoll bez súhlasu Ann Baker. Počas týchto rokov sa Ann Baker snažila zvýšiť hodnotu jej chovu.

Prvá záznamy, že boli z jej chovateľskej stanice predaní prví ragdolli pochádzajú z roku 1969, keď manželský pár Daytonovcov kupuje od Ann Baker prvý chovný pár ragdollov, ktorý pomenoval Buddy a Rosie. Počas rokov 1969 - 1973 aj Daytonovci pracujú veľmi tvrdo a pomáhajú Ann Baker prezentovať jej nové plemeno, ale Ann Baker sa nechce vzdať straty kontroly nad tým, čo ona chápe ako zlatú baňu a tak v roku 1971 zakladá organizáciu IRCA a prichádza s predstavou, predaja mačiek ako predaja práv ku výrobku, na základe ktorej by jej pri narodení a predaji akéhokoľvek ďalšieho potomka plynuli percentuálne zisky z predaja.
Mnohí z týchto skorých vlastníkov ragdollov sa proti tejto myšlienke postavili a odmietali uzatvoriť takúto zmluvu o predaji. Aj Daytonovi, ktorí kúpili svojich ragdollov medzi prvými tento koncept odmietli. Začala sa vytvárať skupina vlastníkov ragdollov, ktorí odmietli mať v budúcnosti čokoľvek spoločné s Ann Baker.

Laura a Denny Dayton. Daytonovi kúpili prvý chovný pár Rosie a Buddy od Ann Baker v roku 1969. Denny vytvoril genetický diagram ragdollov a manželia sa podieľali na založení Ragdoll Society v roku 1975, ktorá sa stala základom organizácie RFC/RFCI. Niektoré z Lauriných a Dennyho ragdollov z počiatku sedemdesiatych rokov.
Toto je Rosie, Rosie a Buddy boli prvým chovným párom Daytonových. Všimnite si veľkosť Rosie a dĺžku jej tela. Toto je Buddy, prvý kocúr - veľký seal colorpoint.

V septembri 1975 sa pani Opel Jensen, ktorá vlastnila 5 mačiek od Ann Baker, rozhodla, že už toho má dosť a ponúkla všetkých 5 mačiek na predaj Dennymu a Laure Daytonovým. Podobne v roku 1972 aj ďalší vlastníci predali svojich ragdollov Daytonovým. Nakoniec Daytonoví vlastnili 18 ragdollov, ktorí pochádzali priamo z chovateľskej stanice Ann Baker. Je ťažké overiť, či Daytononci boli prvými chovateľmi ragdollov, ale určite boli prvými chovateľmi, ktorí pre popularizáciu tohto plemena spravili veľmi veľa. V začiatkoch to bolo veľmi ťažké - preraziť s novým plemenom, ale v roku 1974 uverejňuje Denny Dayton inzerát v Los Angeles Times ako reklamu na ich ragdollov, stavidlá záujmu sa otvárajú a Daytonovi ešte dlho nedokážu udržať krok s narastajúcim záujmom o toto plemeno.

Zdroj textu: Ragdoll Fanceries Club Interantional http://www.rfci.org, krátené.
We are English speaking.

If you have some questions, please do not hesitate to contact us.

English version of this web site is in process. For this time, please use Translator.

Majitelia mačiek sa v slabých chvíľach občas zamýšľajú nad tým, či sú oni pánmi mačiek alebo je to naopak.

Mačky sa nad tým zamýšľať nemusia.Aktuality
Naše výstavné úspechy vo Viničnom (SK)

14.6.2014 sa náš odchov zúčastnil na medzinárodnej výstave vo Viničnom.

Pr Heyden Shay Little Blessings (Rag a 04 21) získal svoj prvý CAPIB a nomináciu do BIS. BIS-ku sa mu následne podarilo vyhrať.
Gratulujeme

Ďakujeme že ste nám držali palce.

Máme mačiatko

Dňa 5. mája 2014 sa GIC Olivii Abayomis*S a Eulalie Bazillovi *CZ narodila krásna dcéra - čokoládová mitted lynx mačička.

Viac informácií nájdete na stránke Aktuálny vrh P.

Máme mačiatka

Dňa 8. decembra 2013 sa SC Emme Little Blessings*SK a Eulalie Bazillovi*CZ narodili dve krásne dcéry a päť synáčikov.

Viac informácií nájdete na stránke Aktuálny vrh O.

Naše výstavné úspechy vo Viedni (A)

9.11.2013 sme sa zúčastnili na medzinárodnej výstave vo Viedni (A).

Naša budúca hviezda Kubko Little Blessings (Rag c 04), získal svoj tretí CAC - je z neho Champion.

CH Grétka Ragdollssong (Rag b 04 21), získala 1 x CACIB - je z nej Interchampion.

Ďakujeme že ste nám držali palce.

Máme mačiatka

Dňa 5.10.2013 sa GIC Olivii Abayomis*S a Eulalie Bazillovi *CZ narodil krásny syn - Nelson.

Viac informácií nájdete na stránke Aktuálny vrh N.

Naše výstavné úspechy vo Viničnom (SK)

21. 9. 2013 a 22.9.2013 sme sa zúčastnili na medzinárodnej výstave vo Viničnom.

Naša budúca hviezda Kubko Little Blessings (Rag c 04), konečne začal súťažiť v kategórii dospelých, získal 2 x CAC.

CH Grétka Ragdollssong (Rag b 04 21), začala súťažiť v kategórii Championov, získala 2 x CACIB.

CH Ice Chérie Little Blessings (Rag j 21), začala taktiež súťažiť v kategórii Championov, získala 2 x CACIB.

Aj naše odchovy boli úspešné.
Heyden Shay Little Blessings (Rag a 04 21) získal svoj tretí CAP a zároveň aj nomináciu do BIS. BIS neuter vyhral, porazil dvoj mainov! Stal sa z neho Premior.

Výstavnú kariéru zakončil aj Gordy Little Blessings (Rag a 21) ziskom svojho posledného CAGCIB. Stal sa z neho GrandInterchampion.

Ďakujeme že ste nám držali palce.

Máme mačiatka

Dňa 9.8.2013 sa IC Princess Charlotte á Chardani *DK a Eulalie Bazillovi *CZ narodili štyri krásne mačiatka. Máme jedného kocúrika a tri mačičky. Mačiatka budú môcť odísť do nových domovov v polovici novembra.

Viac informácií nájdete na stránke Aktuálny vrh M.

Úspešné absolvovanie skúšky pre poradcov chovu

V júni 2013 sa nám úspešne podarilo absolvovať teoretickú aj praktickú skúšku pre poradcov chovu pre kategóriu I a kategóriu II.

Dúfame, že svojimi vedomosťami a znalosťami dokážeme prispieť ku rozvoju chovu mačiek na Slovensku a poradiť aj začiatočníkom.

Úspešné ukončenie kurzu G3 Pawpeds

V júni 2013 sa nám úspešne podarilo ukončiť najvyšší kurz G3 švédskej vzdelávacej organizácie Pawpeds . Táto organizácia spravuje, okrem iného, aj jednu z najznámejších celosvetových databáz mačiek všetkých plemien.Kurz G3 je pokračovaním kurzu G2, ktorý sme ukončili minulý rok. Sme prvou a zatiaľ jedinou chovateľskou stanicou v strednej Európe, ktorá tento kurz úspešne ukončila.

Viac o týchto kurzoch si môžete prečítať na našej stránke


© Little Blessings 2007-2014
info@littleblessings.eu     info@ragdoll.sk

Všetky texty na týchto stránkach sú chránené autorským zákonom. Ak ich chcete použiť (aj v krátené) je nutný písomný súhlas CHS Little Blessings.

Navštívte nás aj na facebooku: